Press

19. 3. 2009
Vítězové 10. ročníku Zlatého záchranářského kříže byli dnes odpoledne vyhlášeni

Soutěž záchranářského časopisu RESCUE report O nejlepší záchranářský čin roku dnes vyhlásila své vítěze v Rothmayerově sále Pražského hradu. Ocenění finalistům předal prezident České republiky.

Pozornost patřila jak všem činů oceněným Zlatým záchranářským křížem, tak čestným uznáním včetně pohotové zdravotní sestřičky Naděždy Tomčíkové, která za svůj záchranářský čin získala čestné uznání v kategorii Záchranářský čin profesionálů jednotlivců i celé směně záchranářů Moravskoslezského kraje, která se velmi aktivně podílela na záchraně, vyprošťování a ošetřování poraněných osob i vyproštění osob zemřelých při tragédii u Studénky.

Mezi oceněnými čestným uznáním v kategorii Záchranářský čin laiků byl také  Jindřich Zýma, který jako jediný při tragické autonehodě zachoval chladnou hladu, neváhal a vyprostil z vozu poraněného mladšího bratra, který ho při nárazu zavalil svou sedačkou, maminku, která byla v bezvědomí a přivolal pomoc. „Jeli jsme na nákup, náš vůz dostal na vozovce smyk a narazil do stromu.“ vzpomíná matka dvanáctiletého Jindry na událost. „To, co se odehrálo poté, bylo zcela v rukou mého syna. Celou dobu k nám mluvil a snažil se nás udržet při vědomí, ale babičku, která měla devastující poranění už vytáhnout nezvládl. Vyběhl na silnici zastavovat projíždějící auta a přivolat tak pomoc, ale první auto mu ujelo“, doplňuje. V době nehody už maminka čekala dalšího sourozence a pomoci se dočkali proto, že malý Jindra se zachoval jako malokterý dospělý.

Do projektu bylo zapojeno více než 450 odborníků všech záchranářských profesí, čtenáři časopisu RESCUE report, ale také široká veřejnost. Své nominace posílali prostřednictvím formuláře na internetových stránkách projektu i poštou. Redakce za rok 2008 přijala přes sto laických a profesionálních nominací, z nichž rovných sto postoupilo k hodnocení do finále.

Záštitu nad letošním ročníkem projektu poskytli prezident České republiky, předseda vlády ČR, ministr vnitra ČR, ministryně zdravotnictví ČR, policejní prezident ČR, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR, 1. náměstek ministra vnitra ČR, primátor hlavního města Prahy, hejtman Zlínského, Jihomoravského, Plzeňského, Ústeckého, Olomouckého kraje a kraje Vysočina.

Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenit výjimečné, profesionálně zvládnuté zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a jiných složek integrovaného záchranného systému, dobrovolníků i profesionálů, neziskových organizací působících v oblasti záchranářství, stejně jako obětavé činy první pomoci laiků – dětí i dospělých a podpořit význam záchranářské profese i stavovskou čest záchranářů všech oborů.

Projekt je časopisem RESCUE report každoročně vyhlašován již od roku 1999 na území České republiky, od roku 2006 také na Slovensku. V roce 2000 laureáty Zlatého záchranářského kříže poprvé přivítal prezident České republiky na Pražském hradě, kde jim za jejich činy osobně poděkoval. V roce 2008 byly Zlaté záchranářské kříže poprvé předány přímo z rukou prezidenta České republiky Václava Klause.

O časopisu RESCUE report
Časopis je svým obsahovým zaměřením určený zejména profesionálním a dobrovolným záchranářům všech složek integrovaného záchranného systému, stejně tak jako starostům a pracovníkům samosprávy a státní správy, kteří se zabývají bezpečností, krizovým řízením a ochranou obyvatelstva měst, obcí, podniků. Tento časopis je určený samozřejmě i všem příznivcům záchranářství a ostatním dobrovolným záchranářům stejně jako firmám, které zajišťují služby pro tuto specifickou klientelu.

O vydavatelství IKARIA CZ a. s.
IKARIA CZ a.s. je vydavatelem časopisu RESCUE report, Sociální péče a také knih se záchranářskou tématikou. V oblasti Public relations se IKARIA CZ a. s. zaměřuje zejména na event marketing.

V případě zájmu o další informace, rozhovory a fotografie použijte prosím kontakt pro média: Olga Vrbíková, DiS, 777 615 140, 531 010 914, event@ikaria.cz


17. 3. 2009
Důležité informace k finále na Pražském hradě:

1. Fototermín je stanoven v čase od 14.30 do 14.40 hod.

2. Z protokolárních důvodů se prosím dostavte v 13.00 na 2. nádvoří Pražského hradu, kde si Vás pracovník tiskového odděleni Pražského hradu vyzvedne a společně odvede do prostor Rothmayerova sálu Pražského hradu. Pozdější příchody nebudou tolerovány.
3. V případě potřeby vjezdu auta Vašeho štábu prosím kontaktujte p. Jelínkovou na tel: 224 372 481.
4. Podmínkou je společenský oděv a novinářský průkaz.

5. Jakékoliv přípravy v sále před zahájením ceremonie ja přísně zakázáno dokumentovat.
5. Případné dotazy k projektu směřujte na event@ikaria.cz, 777 615 140, Olga Vrbíková.

Bližší informace získáte také na stránkách tiskového servisu Pražského hradu ve středu 18. března 2009.

Děkujeme za respektování těchto podmínek a těšíme se na setkání.

POZVÁNKA

Praha 11. 3. 2009

Redakce záchranářského časopisu RESCUE report si Vás dovoluje pozvat na slavnostní vyhlášení výsledků jubilejního 10. ročníku projektu ZLATÝ ZÁCHRANÁŘSKÝ KŘÍŽ spojené s audiencí u prezidenta republiky Václava Klause, které se uskuteční
19. března 2009 (čtvrtek) ve 13.30 hod
Rothmayerův sál Pražského hradu

Vstup pro novináře je středním traktem (vchod do KPR z II. nádvoří Pražského hradu). Z protokolárních důvodů je nutné dostavit se 30 minut před začátkem akce, na pozdější příchody nebude brán zřetel. Podmínkou je společenský oděv.

Mezi oceněnými je například dvanáctiletý chlapec Jindřich Zýma, který jako jediný při tragické autonehodě zachoval chladnou hladu, neváhal a vyprostil z vozu poraněného mladšího bratra, který ho při nárazu zavalil svou sedačkou, maminku, která byla v šoku a bezvědomí i babičku s frakturou stehenní kosti a devastujícím poraněním ruky. Když už Jindra pomoc fyzicky nezvládl, vyběhl na silnici zastavovat projíždějící auta a přivolal tak pomoc.

Za povšimnutí stojí samozřejmě jak všechny činy oceněné Zlatým záchranářským křížem, tak čestná uznání včetně zasahující zdravotní sestřičky Naděždy Tomčíkové a celé směny záchranářů, která se velmi aktivně podílela na záchraně, vyprošťování a ošetřování poraněných osob i vyproštění osob zemřelých při tragédii u Studénky.

V případě zájmu o další informace, rozhovory a fotografie použijte prosím kontakt pro média: Olga Vrbíková, DiS, 777 615 140, 531 010 914, info@ikaria.cz, www.zachranarskykriz.com.


11. 2. 2009

Zlatý záchranářský kříž za rok 2008 má sto nominací a na tři stovky zachráněných životů
Příjem nominací na desátý ročník Zlatého záchranářského kříže za rok 2008 byl uzavřen. Finále projektu se uskuteční 19. března na Pražském hradě.

Redakce časopisu RESCUE report letos přijala přes sto laických a profesionálních nominací, jež byly po vyloučení duplicit a neúplných nominací zredukovány na rovnou stovku. Nominovat mohl každý prostřednictvím nominačního formuláře na internetových stránkách projektu.

Činy za rok 2008 byly nominovány do následujících kategorií:

1.    Záchranářský čin laiků
2.    Záchranářský čin profesionálů jednotlivců
3.    Záchranářský čin profesionálního týmu
4.    Nejkurióznější záchranářský čin
5.    Humanitní čin mimo území ČR
6.    Cena za výjimečný přinos pro záchranářství

Záštitu nad letošním ročníkem projektu doposud poskytl Prezident republiky, Předseda vlády České republiky, Ministr vnitra, Policejní prezident, Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky, 1. náměstek ministra vnitra, Primátor hlavního města Prahy, hejtman Zlínského, Jihomoravského, Plzeňského, Ústeckého, Olomouckého kraje a kraje Vysočina

Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenit výjimečné, profesionálně zvládnuté zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a jiných složek integrovaného záchranného systému, dobrovolníků i profesionálů, neziskových organizací působících v oblasti záchranářství, stejně jako obětavé činy první pomoci laiků – dětí i dospělých a podpořit význam záchranářské profese i stavovskou čest záchranářů všech oborů.

Projekt je časopisem každoročně vyhlašován již od roku 1999 na území České republiky, od roku 2007 také na Slovensku. V roce 2000 laureáty Zlatého záchranářského kříže poprvé přivítal prezident České republiky na Pražském hradě, kde jim za jejich činy osobně poděkoval. V roce 2008 byly Zlaté záchranářské kříže poprvé předány přímo z rukou prezidenta České republiky Václava Klause.

Olga Vrbíková, DiS.

kontakt pro média: info(at)ikaria.cz, 531 010 914, 777 615 140


12. 12. 2009

Redakce časopisu Rescue report ve spolupráci s odborníky všech záchranářských profesí, mediálními partnery a všemi příznivci záchranářství připravuje 10. ročník projektu Zlatý záchranářský kříž. Uzávěrka nominací je 15. ledna 2009.
Nominovat na ocenění Zlatý záchranářský kříž za rok 2008 může úplně každý prostřednictvím formuláře na internetových stánkách časopisu Rescue report nebo také písemnou formou na adresu redakce. Vítězové soutěže O nejlepší záchranářské činy roku, které se staly v roce 2008, budou slavnostně vyhlášeni v březnu roku 2009.
Nominovat lze do následujících kategorií:
1.    Záchranářský čin laiků
2.    Záchranářský čin profesionálů jednotlivců
3.    Záchranářský čin profesionálního týmu
4.    Nejkurióznější záchranářský čin
5.    Humanitní čin mimo území ČR
6.    Cena za výjimečný přinos pro záchranářství
Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenit výjimečné, profesionálně zvládnuté zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a jiných složek integrovaného záchranného systému, dobrovolníků i profesionálů, neziskových organizací působících v oblasti záchranářství, stejně jako obětavé činy první pomoci laiků – dětí i dospělých a podpořit význam záchranářské profese i stavovskou čest záchranářů všech oborů.
Projekt je časopisem každoročně vyhlašován již od roku 1999 na území České republiky, od roku 2007 také na Slovensku. V roce 2000 laureáty Zlatého záchranářského kříže poprvé přivítal prezident České republiky na Pražském hradě, kde jim za jejich činy osobně poděkoval. V roce 2008 byly Zlaté záchranářské kříže poprvé předány přímo z rukou prezidenta České republiky Václava Klause.
Olga Vrbíková, DiS.

kontakt pro média: info(at)ikaria.cz, 531 010 914, 777 615 140