O projektu

Zlaté záchranářské kříže znamenají nejvyšší ocenění záchranářských činů

Zlaté záchranářské kříže, prestižní ocenění, která jsou v současné době předávany přímo z rukou prezidenta České republiky. Soutěž „O nejlepší záchranářský čin roku“ již jedenáct let vyhlašuje redakce časopisu RESCUE report.

Poslání projektu

Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenit výjimečné, profesionálně zvládnuté zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a jiných složek integrovaného záchranného systému, dobrovolníků i profesionálů, neziskových organizací působících v oblasti záchranářství, stejně jako obětavé činy první pomoci laiků – dětí i dospělých a podpořit význam záchranářské profese i stavovskou čest záchranářů všech oborů.

Výjimečnost Zlatého záchranářského kříže

Výjimečnost spočívá v tom, že je do projektu zapojeno více než 450 odborníků všech záchranářských profesí, čtenáři časopisu, ale také široká veřejnost. Nominovat může vždy úplně každý prostřednictvím jednoduchého formuláře na internetových stránkách. Za rok 2009 bylo shromážděno sto dvacet plnohodnotných nominací, z nichž po vyloučení duplicit rovných devadesát pět postoupilo do finále.

Profesionalita soutěže

Z důvodu zachování autentičnosti nebývají informace o činech nikým redigovány, ani upravovány do atraktivnější podoby, která může hodnotitele ovlivnit. Nominace jsou navíc hodnoceny tzv. dvoukolově a to předními českými odborníky z celého Integrovaného záchranného systému, kteří ze své dlouholeté praxe znají také detaily a pozadí události, jež laické veřejnosti mohou mnohokrát uniknout.

Spolupráce s osobnostmi a médii

Vzhledem k desetileté tradici a vyspělosti projektu bývá finále připravováno pod záštitou nejvýznamnějších osobností polické scény, Integrovaného záchranného systému a hejtmanů krajů. Díky úzké spolupráci s novináři, nejen na přípravě, vítězné činy Zlatého záchranářského kříže každoročně provází velký zájem médií, což vítězům a jejich výjimečným skutkům zajišťuje jednoznačně zaslouženou publicitu.

Historie projektu

Redakce časopisu RESCUE report ve spolupráci s odborníky všech záchranářských profesí, mediálními partnery a všemi příznivci záchranářství uděluje již od orku 1999 Zlaté záchranářské kříže.

V roce 2000 poprvé přivítal laureáty Zlatého záchranářského kříže na Pražském hradě prezident České republiky, kde jim osobně poděkoval za jejich činy (v letech 2000-2002 Václav Havel, 2004 -2009 Václav Klaus). V roce 2003 bylo laureátům Zlatého záchranářského kříže poděkováno na půdě Poslanecké sněmovny.

V roce 2007 byl poprvé udělen Zlatý záchranářský kříž na území Slovenské republiky. Laureáty slovenského kříže přivítal prezident Slovenské republiky,

který jim vyjádřil uznání a poděkování za jejich činy.

V roce 2008 byl poprvé předán Zlatý záchranářský kříž z rukou prezidenta České republiky Václava Klause.

V současné době jsou udělovány zvlášť Zlaté záchraná

řské kříže v České republice a Slovenské republice.

Zlatý záchranářský kříž je podporován ministry, vysokými státními úředníky a předními odborníky v oblasti bezpečnosti a záchranářství. Zlatý záchranářský kříž je prestižním a vysoce uznávaným oceněním.