Ocenění za rok 2014

1A. Záchranářský čin laiků 

subkategorie dospělých

Zlatý záchranářský kříž

Záchrana dvou chlapců z MŠ po pádu do studny

Martina Zbytková, učitelka Mateřské školy v Bohdalicích, zachránila životy dvou svěřených chlapců své třídy 16. června 2014, kteří nešťastnou náhodou spadli do špatně zabezpečené studny, nacházející se za mateřskou školou. Duchapřítomně nejprve informovala záchranáře, děti poslala do mateřské školy, aby zavolaly na pomoc učitelky, které stihly ještě obecnímu úřadu sdělit, co se přihodilo. Paní Zbytková chtěla slézt do studny pomocí trubek, ale nedosáhla na ně. Naštěstí byly na boku čtyři nášlapy, po kterých se do studny dostala a po trubce se spustila dolů do jedenáctimetrové studny. Oba chlapce chytila pod pažemi, nohama se zapřela o skruž a vysadila si je na klín. Celou dobu chlapci křičeli, že se utopí. Paní učitelka je uklidňovala a ujišťovala, že všechno dobře dopadne. Asi po patnácti minutách dorazili pracovníci obce se žebříkem. Jednoho chlapce nadzvedla, aby na něj bylo možné dosáhnout, protože žebřík byl krátký. Nakonec se podařilo chlapce po žebříku ze studny vyprostit. Hasiči, kteří přijeli chvíli poté, se spustili dolů do studny a vytáhli druhého chlapce i učitelku. Protože voda měla pouze 7° C, byli všichni tři dopraveni s podchlazením do nemocnice. Paní Martina Zbytková po záchraně životů skromně uvedla, že v dané situaci by se stejně zachoval každý, kdo má rád děti a kdo má srdce.

1B. Záchranářský čin laiků

subkategorie děti a mládež do 18 let

Zlatý záchranářský kříž in memoriam

Mladý student zachránil život spolužačce, sám zemřel

Oznámení o brutálním útoku ve škole přijali policisté v úterý 14. října 2014 sedm minut po půl osmé ráno. Na místo události byly okamžitě vyslány všechny dostupné policejní hlídky. Dvě hlídky ze Žďáru nad Sázavou se pohybovaly v blízkém okolí, a proto byly na místě do tří minut od oznámení události; po zjištění prvotních informací byl okamžitě vyslán také policejní vyjednavač. Vzhledem k mimořádné závažnosti a povaze útoku, kdy se pachatelka nacházela stále ve škole, byly na místo povolány také zásahové jednotky.

Pachatelka u sebe měla repliku vojenského nože a pepřový sprej. Nejdříve bez varování zaútočila v prostoru šaten na náhodně procházející sedmnáctiletou studentku, kterou nožem poranila na ruce. Na místo incidentu se dostal dívčin o rok mladší spolužák Petr Vejvoda a napadené studentky se zastal. Tím na sebe zřejmě přitáhl ženinu pozornost. Zraněné dívce se podařilo uniknout, ale na mladíka pachatelka zaútočila a bodla ho nožem do hrudníku. Způsobila mu závažná poranění, kterým i přes okamžitou pomoc ze strany posádek zdravotnické záchranné služby na místě podlehl. Zraněnou dívku se pachatelka pokusila znovu dostihnout, což se jí nepodařilo. Vybrala si proto jinou studentku, která zcela náhodně procházela kolem a bodla ji nožem do břicha. Poté ji chytila a odvlekla do jiné části šaten, kde ji držela jako rukojmí. Nůž měla přitom stále přiložený k jejímu krku. Komunikaci s pachatelkou navázal policejní vyjednavač, kterému se podařilo vyměnit se zraněnou dívkou.  Policistům přivolané zásahové jednotky se zdařilo nebezpečnou ozbrojenou pachatelku zadržet.

Petr Vejvoda prokázal bez zaváhání nesmírné hrdinství, projevil osobní statečnost a svým rozhodnutím zachránil život studentce, kterou pachatelka napadla. Jeho hrdinský čin se stal příkladem pro všechny mladé lidi v České republice.

 2. Záchranářský čin profesionálů jednotlivců

Zlatý záchranářský kříž

Policejní vyjednavač zachránil studentce život

Ozbrojená žena, která vnikla vloni 14. října do školní budovy ve Žďáře nad Sázavou, držela jako rukojmí zraněnou dívku. Komunikaci s pachatelkou navázal policejní vyjednavač Petr Gruber, kterému se podařilo vyjednat, aby zdravotníci mohli zraněnou studentku ošetřit a poskytnout jí tak nezbytnou lékařskou péči. Domluvil se s útočnicí na jejím ošetření a nabídl jí výměnu za sebe sama. Když vyjednal přístup záchranářů, byla žena zadržena. Při ochraně života studentky byl pachatelkou zraněn také policejní vyjednavač, jehož následná rekonvalescence trvala několik dnů. Petr Gruber svým profesionálním jednáním projevil osobní statečnost, zvoleným rozhodnutím a postupem zachránil život zraněné studentce, která by se bez lékařské pomoci neobešla a na místě by vykrvácela.

čestné uznání

Rozhodnutí, které zachránilo životy

16 .října 2014 v dopoledních hodinách byl operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ohlášen požár ve skladu pro skladování munice v areálu Vojenského technického ústavu. Na místo byly vyslány jednotky požární ochrany v souladu s Požárním poplachovým plánem Zlínského kraje, ze severní strany ze stanice Slavičín a z jižní strany ze stanice Valašské Klobouky. Velitelem zásahu se stal npor. Mgr. Jiří Ovesný, velitel stanice ve Valašských Kloboukách. Byl proveden prvotní průzkum na vyhledání pohřešovaných osob, zjištění uskladněného materiálu a rozsahu a charakteru požáru. Velitel zásahu v 10.11 hod. požádal o vyhlášení III. stupně požárního poplachu. V 10.16 hod. dochází ke zjištění, že hašení není účinné, proto velitel zásahu žádá o vyhlášení zvláštního stupně požárního poplachu. Z objektu byly slyšitelné slabší i silnější detonace s rostoucí intenzitou, proto velitel zásahu v 10.28 hod. rozhodl o přerušení zásahu a ústupu do bezpečné vzdálenosti od požárem zasaženého objektu. V 10.44 hod. došlo k obrovské explozi se silnou rázovou vlnou. Jiří Ovesný svým včasným a rezolutním rozhodnutím zachránil život zasahujícím příslušníkům IZS.

čestné uznání

2.6.  Nezaváhal a skočil do řeky pro tonoucí holčičku

V pondělí odpoledne 19. května 2014 z dosud nezjištěných příčin spadla do koryta řeky Úpy pětiletá dívka. Po vydatných víkendových deštích odváděla řeka velké množství vody silným proudem. Na břehu řeky se se svou rodinou procházel Jan Andrš, který do řeky pro tonoucí holčičku skočil. S nasazením vlastního života se i přes silný proud k dívence dostal a po několika desítkách metrů ji vynesl na břeh. Ihned poté zahájil resuscitaci, v níž pokračoval několik minut až do příjezdu záchranářů. Dívenka byla poté transportována vrtulníkem letecké záchranné služby do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Z následně provedeného šetření zasahující policisté zjistili, že mužem, který pro tonoucí se dívku bez zaváhání skočil, je příslušník Vězeňské služby a pracuje v jedné z místních věznic. Nebýt jeho všímavosti, odhodlanosti a odvaze, mohlo dojít k velké tragédii. Jan Andrš zachránil to nejcennější – život pětiletého dítěte.

3. Záchranářský čin profesionálního týmu

Zlatý záchranářský kříž

Vyjmutí granátu ze střechy skladu plného munice

16. října 2014 došlo k explozi muničního skladu ve Vlachovicích – Vrběticích. 3. prosince 2014 došlo k výbuchu dalšího muničního skladu ve stejném areálu. Dva dny po výbuchu druhého skladu našli pyrotechnici při kontrole budov v jeho okolí ve střeše jedné z nich zaklíněný granát. Už při prvotním průzkumu bylo patrné, že granát je nedostatečně upevněný, hrozí jeho pád do skladu plného munice a následná exploze. Případný výbuch by ohrozil život a majetek obyvatel okolních obcí. Ti byli proto za pomoci hasičů evakuováni do bezpečí a tým pyrotechniků se následující den vydal k jednomu z nejnebezpečnějších zákroků kariéry. Po několika hodinách se jim podařilo granát ze střechy vyjmout bez poškození a především bez zranění kohokoli ze zúčastněných. Evakuovaní lidé se ještě tentýž den mohli vrátit do svých domovů. Pyrotechnická služba Policie ČR profesionálním zásahem v nestandardních podmínkách zabránila možnému rozsáhlému poškození majetku a především ohrožení obyvatelstva na životech.

5. Nejkurióznější záchranářský čin, letos cena neudělena

6. Humanitární čin mimo území ČR, letos cena neudělena

7. Výjimečný přínos pro záchranářství

Zlatý záchranářský kříž

MUDr. Jiří Knor, Ph.D.

MUDr. Jiří Knor, Ph.D., věnoval podstatnou část svého profesního života zdravotnické záchranné službě a jejímu rozvoji. Profesní kariéru začínal v oboru anesteziologie a resuscitace. Po první atestaci přešel do terénu jako výjezdový lékař ZZS hl. m. Prahy. Věnoval se také vzdělávání a výcviku posádek v neodkladné resuscitaci, neboť si již tehdy uvědomoval význam týmového nácviku a jeho vlivu na osud pacientů stižených srdeční zástavou. Je dlouholetým členem výboru odborné společnosti a podílí se na nelehkých jednáních ve prospěch oboru urgentní medicíny. Je též soudním znalcem oboru, předsedou akreditační komise a stále zůstává i výjezdovým lékařem v terénu, aby neztratil kontakt s kolegy a zejména aby své znalosti zúročil ve prospěch pacientů. Dokončil postgraduální studium, což je pro lékaře bez zázemí klinických týmů nelehké, přednáší a publikuje, a nachází čas i na výuku adeptů záchranářství a výuku mediků. Publikace, jejímž je spoluautorem  – Farmakoterapie urgentních stavů – je v letošním roce nominována na Hlávkovou cenu za medicínu. Také některé jeho další publikace obdržely významná profesní ocenění.  MUDr. Jiří Knor, Ph.D., si zaslouží ocenění za svoje dlouholeté nasazení nejen jako vynikající odborník, ale zejména jako lékař, který k pacientům přistupuje podle humanistických a etických principů, které bývaly vždy základem medicíny.

Čestné uznání

6.2.  Komora záchranářů ZZS ČR

Letos uplyne 10 let od vzniku Komory záchranářů ZZS ČR. Jedná se o profesní organizaci s celorepublikovou působností. Za dobu své činnosti se jako jediná profesní organizace sdružující záchranáře podílela na nezbytně důležitých a zásadních legislativních normách pro práci a vzdělávání zdravotnických záchranářů. Dlouhodobě buduje systém specializačního vzdělávání záchranářů, pořádá odborné konference, hájí zájmy záchranářů v Akreditační komisi ministerstva zdravotnictví, díky výborně fungujícím a spravovaným webovým stránkám vytváří platformu pro aktivní a sdílenou výměnu zkušeností napříč celou republikou.  V současnosti se KZ ZZS ČR aktivně účastní především připomínkování připravovaného nového zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a jeho prováděcích vyhlášek, které jsou pro všechny záchranáře a pro výkon jejich jednotlivých profesí naprosto nejdůležitější.

 7. Cena generálního mediálního partnera

Nehoda hořícího domíchávače

V pondělí 26. května 2014 zhruba o půl třetí odpoledne se ve sjezdu ze Svinovských mostů v Ostravě-Svinově ve směru na Porubu odehrála vážná nehoda domíchávače se zhruba poloviční porcí betonu. Domíchávač skončil na levém boku – i se zaklíněným řidičem. U nehody pomáhali dva muži – Miroslav Výška a Rudolf Chýlek. Přihlížejících přitom bylo několik desítek, nikdo se však k hořícímu autu neodvážil přiblížit.  Miroslav Výška okamžitě informoval tísňovou linku o zraněném řidiči, který nemůže ven z kabiny hořícího vozidla. Projíždějící Rudolf Chýlek, který ihned zastavil, použil na otevření střešního skla tesařské kladívko, které měl jako dlouholetý hodinový manžel v autě; sklo čelního okna rozbíjet nechtěl, byl si vědom ohrožení řidiče nebezpečnými střepy. Pak uchopil řidiče oběma rukama za hruď pod pažemi a doslova vyškubl ven. S transportem robustního zraněného pomáhal opět Miroslav Výška. Zraněného řidiče posadili, opřeli o strom, dali mu napít a Rudolf Chýlek mu obvázal krvácející zranění na hlavě a ruce. S mužem komunikovali a ošetřovali jej až do předání zdravotníkům ZZS MSK. Svým odvážným činem zachránili řidiči život.

 8. Cena Generálního ředitele HZS ČR

Pomoc Srbské republice postižené rozsáhlými povodněmi

Srbská republika požádala 15. května 2014 prostřednictvím Evropské komise o humanitární pomoc v souvislosti s rozsáhlou mimořádnou událostí, kterou byly dlouhotrvající deště a následné povodně. Po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí ČR poskytlo MV, generální ředitelství HZS ČR, humanitární pomoc ve formě záchranné jednotky – čerpacího odřadu s nezbytným vybavením. První jednotka, kterou tvořili příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR a styčný důstojník z HZS Olomouckého kraje s velkoobjemovým čerpadlem (MČS 400) a nezbytným vybavením, vyjela na pomoc hned 16. května. Jednotka MV, generálního ředitelství HZS ČR, v postižených oblastech působila do 28. května 2014. Druhá jednotka Záchranného útvaru HZS ČR a styčný důstojník z HZS Jihomoravského kraje byla do Srbské republiky vyslána 20. května 2014 a pomáhala v postižených územích do 30. května. Obě jednotky pracovaly na odčerpávání vody v podstatě 24 hodin denně, členové se střídali ve spánku a práci. U čerpadla byla stálá obsluha, která v případě problémů okamžitě zasáhla. Tato operace byla velmi náročná pro všechny zúčastněné. Spolupráce s místními úřady i obyvateli a průzkumy zatopených oblastí byly denně nezbytné a velmi náročné. Obě jednotky svou prací a profesionálním i lidským přístupem významně pomohly několika oblastem Srbska.

9. Cena policejního prezidenta

Navzdory své bolesti zachránil mladíkovi život

Vladimír Khodl byl 20 let příslušníkem Policie ČR. Již dva roky není členem policejního sboru, ale tělem i duší je stále profesionál, o čemž přesvědčil okolí i odbornou porotu svým činem na počátku října 2014, kdy byl jako náhodný kolemjdoucí svědkem vážné nehody. Na hlavní třídě ve Veselí nad Lužnicí byl prováděn výsyp kontejnerů a popelnic. Po ukončení jednoho výsypu stálo popelářské auto v pravém jízdním pruhu a závozník nastoupil těsně před rozjezdem vozidla na levou zadní stupačku. V tu chvíli přijíždělo k popelářskému vozu osobní vozidlo, jehož řidička nesledovala situaci v provozu a do levé zadní části vozu narazila. Mladý muž, který tam v tu chvíli stál, zůstal po nárazu zaklíněn mezi nákladním a osobním vozidlem a nárazem zezadu utrpěl devastující poranění – byla mu amputována pravá noha mezi kolenem a kotníkem a levou nohu měl rozdrcenou. Hrozilo, že na místě nehody bez včasné pomoci vykrvácí. Vladimír Khodl vyvinul obrovské úsilí, aby zraněného vyprostil a sám přitom utrpěl těžké zranění páteře. Přes veškerou bolest se pak snažil zraněnému muži co nejrychleji ze všech sil pomoci a po jeho vyproštění mu poskytl první pomoc, když mu zaškrtil pahýl pravé nohy, aby nedošlo k vykrvácení. Tím jednoznačně přispěl k tomu, že zraněný mladík nezemřel. Svým hrdinským činem, při kterém Vladimír Khodl sám utrpěl těžké a bolestivé poranění, s jehož následky se po dvou operacích dodnes potýká, zachránil život jinému člověku, za což si zaslouží obdiv a uznání v podobě Ceny policejního prezidenta.