Press 2012

ZLATÝ ZÁCHRANÁŘSKÝ KŘÍŽ
„Záchranářství je stav mysli“

V Praze 20. května 2013

Tisková zpráva

Zlaté záchranářské kříže za rok 2012 budou předány

Vítězové letošního čtrnáctého ročníku o nejlepší záchranářský čin roku 2012 si převezmou ocenění z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana dne 22. května 2013 ve 14,00 hod na Pražském hradě.

Mezi oceněnými je například Radek Jiraň (15 let), který zachránil rodinu při požáru, nebo čtyřletá Janička Vejvodová, která se nelekla a pohotovým jednáním zachránila svého dědečka. Oceněny budou také týmy profesionálních hasičů.

Do redakce časopisu RESCUE report, který je vyhlašovatelem soutěže, dorazilo stodvacet nominací. Po vyloučení duplicitních nominací posuzovali hodnotitelé v prvním kole devadesát osm nominací.

Zlaté záchranářské kříže budou předány v následujících kategoriích:
Záchranářský čin laiků
Záchranářský čin profesionálů jednotlivců
Záchranářský čin profesionálního týmu
Nejkurióznější záchranářský čin
Cena za výjimečný přinos pro záchranářství

Budou předány také speciální ceny ve spolupráci s našimi dlouholetými partnery, a to:
1. Cena generálního mediálního partnera
2. Cena policejního prezidenta
3. Cena Generálního ředitele HZS ČR
4. Cena primátora hlavního města Prahy
5. Cena za výjimečný a kreativní počin v osvětě a záchranářství

Záštitu nad letošním ročníkem převzali prezident republiky Miloš Zeman, ministr vnitra Jan Kubice, 1. náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Mgr. Jaroslav Hruška, ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., předseda vlády RNDr. Petr Nečas, generální ředitel HZS ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba, policejní prezident plk. Mgr. Martin Červíček a primátor hl. m. Prahy doc. MUDr Bohuslav Svoboda, CSc.

Vyhlašovatelem projektu je časopis RESCUE report a generálním mediálním partnerem Česká televize. Mediálními partnery jsou Zdravotnické noviny, časopis Sestra, časopis 112, časopis Policista, časopis Psí kusy, Urgentní medicína, Prevence kriminality a Deník AHA!

Generálním partnerem pro letošní ročník je Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, partnery jsou HAPPY END CZ, a.s., TLP spol. s.r.o, ALFA HELICOPTER s. r. o., Dekonta a.s., Pramacom Prague, spol. s. r. o., Zahas s. r. o., RCS s. r. o. a GHC Genetics s. r .o.

Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenit výjimečné, profesionálně zvládnuté zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a jiných složek integrovaného záchranného systému, dobrovolníků i profesionálů, neziskových organizací působících v oblasti záchranářství, stejně jako obětavé činy první pomoci laiků – dětí i dospělých a podpořit význam záchranářské profese i stavovskou čest záchranářů všech oborů.

Projekt je časopisem každoročně vyhlašován již od roku 1999 na území České republiky, od roku 2007 také na Slovensku. V roce 2000 laureáty Zlatého záchranářského kříže poprvé přivítal prezident České republiky na Pražském hradě, kde jim za jejich činy osobně poděkoval. Od roku 2008 jsou Zlaté záchranářské kříže předávány z rukou prezidenta republiky.

Kateřina Mazlová
tel: 774 615 139