Press

Zlaté záchranářské kříže za rok 2011 budou předány na slavnostní audienci u prezidenta republiky Václava Klause 17. dubna 2012 na Pražském hradě.

Do redakce časopisu RESCUE report, který je vyhlašovatelem soutěže, dorazilo do uzávěrky 31. ledna 2012 celkem 72 nominací. Po vyloučení duplicitních přihlášek posuzovali hodnotitelé v prvním kole 67 nominací. Výsledky prestižní soutěže „O nejlepší záchranářský čin roku 2011“ budou oficiálně známy 17. dubna 2012, kdy budou vítězům všech kategorií předána ocenění na audienci u prezidenta.

Záchranářské činy za rok 2011 byly nominovány do následujících kategorií:

1. Záchranářský čin laiků

2. Záchranářský čin profesionálů jednotlivců

3. Záchranářský čin profesionálního týmu

4. Nejkurióznější záchranářský čin

5. Humanitní čin mimo území ČR

6. Cena za výjimečný přinos pro záchranářství

Záštitu nad letošním ročníkem převzali prezident republiky Václav Klaus, ministr vnitra Jan Kubice, 1. náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Mgr. Jaroslav Hruška, ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., předseda vlády RNDr. Petr Nečas, generální ředitel HZS ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba, policejní prezident plk. Mgr. Petr Lessy a primátor hl. m. Prahy doc. MUDr Bohuslav Svoboda, CSc.

.

Vyhlašovatelem projektu je časopis RESCUE report a hlavním mediálním partnerem je Český Rozhlas 1 – Radiožurnál. Mediálními partnery jsou Hasičská televize, Zdravotnické noviny, časopis Sestra, časopis 112, časopis Policista, časopis Psí kusy, katastrofy.com a policista.cz.

Nominovat na cenu Zlatý záchranářský kříž může kdokoli, popisy činů nejsou redigovány ani upravovány, aby byla zachována autentičnost a hodnotitelé – členové Integrovaného záchranného systému – měli ve dvoukolovém hodnocení možnost objektivně posuzovat navržené záchranářské činy.

Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenit výjimečné, profesionálně zvládnuté zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a jiných složek integrovaného záchranného systému; dobrovolníků i profesionálů, neziskových organizací působících v oblasti záchranářství, stejně jako obětavé činy první pomoci laiků – dětí i dospělých a podpořit význam záchranářské profese i stavovskou čest záchranářů všech oborů.