Ocenění za rok 2011

1A. ZÁCHRANÁŘSKÝ ČIN LAIKŮ

Subkategorie dospělých

Zlatý záchranářský kříž

Záchrana invalidní ženy z hořícího domu

Ráno 9. listopadu přibližně ve čtvrt na devět zpozoroval pan Jiří Skuhrovec valící se kouř z rodinného domku čp. 45 v Druhlicích. Ještě před deseti dny by jako velitel družstva jednotky HZS Dobříš této události čelil v plné výzbroji a s podporou družstva hasičů (pozn.: služební poměr příslušníka HZS ČR ukončil 31. 10. 2011). Teď však stál před hořícím domem s holýma rukama a nezbývalo mu nic jiného, než zavolat na tísňovou linku 112 a čekat na příjezd hasičů. Vědomí toho, že v domě je s největší pravděpodobností invalidní stará paní mu však nedovolilo jen nečinně přihlížet a čekat. Hasit nebylo čím a požár se rozšiřoval velmi rychle. Bylo jasné, že smrtelným nebezpečím je především kouř a život staré ženy může být ztracen v několika minutách. Rozhodnutí muselo přijít okamžitě; s vědomím ohrožení vlastního života pan Skuhrovec neváhal a pro ženu se vydal vstříc kouři a plamenům. Výhodou bylo, že dům sousedů dobře znal, a tak dokázal rychle vniknout až do místnosti, kde se žena nacházela. Ta v tu chvíli již sama bojovala o život a snažila se z domu vyplazit. Přes velké obtíže s dýcháním se mu podařilo ženu zvednout ze země a v náručí ji vynést z domu. Záchrana přišla skutečně v poslední chvíli.

1B. ZÁCHRANÁŘSKÝ ČIN LAIKŮ

Subkategorie děti a mládež do 18  let

Zlatý záchranářský kříž

Záchrana rodiny při požáru

Obrovskou rozvahu prokázal školák Martin Spiridonov z Orlové v Moravskoslezském kraji. Letos v březnu byl Martin doma s vážně nemocným otcem,  tříletou sestřičkou, tělesně postiženým bratrem a prarodiči. Ve dvoupatrovém rodinném domě začalo náhle hořet. Martin ani na chvíli neváhal a začal jednat. Nejdříve vyvedl z domu staré prarodiče, sestru a otce po dvou mrtvicích. Protože se oheň rychle šířil a on neměl čas odvézt z 2. patra svého bratra na vozíčku, utěsnil alespoň všechny otvory v pokoji, dopravil bratra k oknu, na obličej mu dal mokrý ručník a zavolal hasiče. Po příjezdu hasičů je nejdříve požádal, aby snesli bratra na vozíčku dolů. Svým jednáním zachránil pět lidí. O svém hrdinství navíc nikomu neřekl. Je to skromný chlapec, o činu se ve škole dozvěděli náhodou, a to o dva měsíce později při příležitosti Dne bezpečnosti, kde místní hasiči vyprávěli dětem o jeho duchapřítomnosti a odvaze.

2. ZÁCHRANÁŘSKÝ ČIN PROFESIONÁLŮ JEDNOTLIVCŮ

Zlatý záchranářský kříž

Záchrana člověka vtaženého do mísícího zařízení na plasty

9. března zasahoval MUDr. Rudolf Zvolánek jako lékař Letecké záchranné služby Jihomoravského kraje u případu vtažení muže do mísícího zařízení na plasty, a to otvorem o velikosti přibližně 50×50 cm. Muž byl do zařízení vtažen poté, co jej jedna z lopatek zachytila za oblečení. Při příletu lékaře byly na místě již pozemní složky ZZS a HZS, kterým se však nedařilo muže uvolnit a vyprostit. MUDr. Zvolánek se tedy vnořil polovinou těla do zařízení a začal pacienta z hřídele uvolňovat sám. Postupně zjistil, že levá horní končetina je téměř amputovaná v rameni, ve velmi stísněných podmínkách musel proto její amputaci dokončit, neboť se nemohl dostat dále ke 2 lopatkám, které pronikly do mužova těla. Jedna způsobila devastační poranění části břicha a hrudníku, kde vytrhla levou přední část s obnažením plíce a srdce. Zůstávala však v těle a lékař musel chirurgicky uvolnit tkáně, aby bylo možno ji z těla vyjmout. Poté bylo třeba ještě uvolnit visící tělo z druhé lopatky, která pronikla do břicha v jeho dolní polovině. Muž byl v konečné fázi uvolňování v bezvědomí, ale se zachovanými vitálními funkcemi. Lékař musel pracovat velmi rychle a pod značným psychickým tlakem. I díky této přednemocniční péči je dnes muž soběstačný a v dobré fyzické kondici.

3. ZÁCHRANÁŘSKÝ ČIN PROFESIONÁLNÍHO TÝMU

Zlatý záchranářský kříž

Záchrana životů při výbuchu

Dopoledne 25. března došlo v České Lípě k výbuchu zásobníku LTO, od něhož byli policisté Miroslav Krajíček a Jiří Matěcha v tu dobu vzdáleni pouze několik desítek metrů. Bez ohledu na nepřehlednou situaci a následné další výbuchy, s rizikem ohrožení svého vlastního života  vběhli do prostoru a mapovali situaci přímo v místě výbuchu. V blízkosti hořícího zásobníku nalezli zraněného muže s popáleninami na těle, kterého na zádech vynesli z dosahu hořícího a rozpáleného zásobníku. Do nebezpečného prostoru se opětovně vrátili, neboť od prvního vyneseného zraněného získali informaci, že se na místě zdržovali celkem čtyři pracovníci. Za explodovaným zásobníkem nalezli policisté dalšího muže, který byl
v plamenech. Za pomoci hasicího přístroje ze služebního vozidla jej uhasili a přemístili do bezpečnějšího prostoru. Policisté tak zachránili život dvěma mužům, kteří by se bez jejich pomoci stali bezesporu oběťmi výbuchu a následného požáru benzinových zásobníků.

4. NEJKURIOZNĚJŠÍ ČIN ROKU

Zlatý záchranářský kříž

Záchrana lidského života na vodní hladině

Nejkurióznějšímu záchranářskému činu roku 2011 předcházelo vyhlášené pátrání po seniorce z Hrdějovic na Českobudějovicku. Druhý den neúspěšného pátrání náhodný svědek telefonicky nahlásil výskyt plovoucího těla nejevícího známky života na hladině bývalé pískovny. Na místo byla vyslána hlídka obvodního oddělení Suché Vrbné ve složení nprap. Mgr. Ladislav Škopek a nprap. Vladimír Lavička. Ti po příjezdu k rybníku viděli lidské tělo plující na hladině a původně se domnívali, že se jedná o případ utonutí. Při pohledu na plovoucí tělo si však nprap. Lavička všiml pohybu prstů pravé ruky. Na první pohled se tak zdálo, že tělo již okusují ryby; když se však pohyb pravé ruky opakoval, policista se ani na okamžik nerozmýšlel, skočil ze břehu do vody a plaval k tělu. Spolu s nprap. Škopkem ženu vytáhli na břeh a začali provádět nepřímou srdeční masáž a dýchání z plic do plic. Seniorka po oživení policistům vypověděla, že si chtěla vzít život, který pro ni nemá cenu. Zanedlouho přijel prap. Tomáš Kaňka, který navedl vozidlo Zdravotnické záchranné služby na místo a pomáhal s naložením ženy do lékařského vozidla. Jak uvedl lékař zdravotnické záchranné služby, policisté svým okamžitým zásahem zachránili ženě život.

5. HUMANITÁRNÍ ČIN MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Zlatý záchranářský kříž

Záchrana turistů z potopeného autobusu

Na dovolenou na Island jel kpt. Martin Lebeda za poznáním a z důvodu zdravotní relaxace po únorové autonehodě, při níž si zlomil páteřní obratel. Při jednom z výletů sjel expediční autobus v sobotu 6. srpna 2011 kolem půl páté odpoledne místního času do islandského jezera Blautulón a začal se potápět. Kapitán Lebeda se okamžitě zapojil do záchranné akce – pomáhal dopravit otřesené cestující na břeh, a to opakovně. Z vody, která měla teplotu kolem 8 °C, pomohl přímo zachránit tři ženy, poslední z nich 50 vteřin před definitivním potopením autobusu.  Na břehu pomáhal následně organizovat opatření proti podchlazení pasažérů a vzniku paniky. Večer uspořádal společnou debatu o prožité krizové situaci, která všem zúčastněným velmi pomohla vyrovnat se s nepříjemným zážitkem.

6A. VÝJIMEČNÝ PŘÍNOS PRO ZÁCHRANÁŘSTVÍ

Zlatý záchranářský kříž in memoriam

MUDr. Robert Zodl in memoriam

MUDr. Robert Zodl byl původní specializací anesteziolog – tak jako mnozí lékaři, kteří se věnují  v České republice urgentní medicíně. V roce 2001 ho však zlákala práce v terénu a začal pracovat ve Zdravotnické záchranné službě v Brně. 28. února 2010 se dostal k velmi náročnému výjezdu; náročnému nikoliv po odborné, ale po lidské stránce. Po domácím porodu novorozeného dítěte vyhodnotil situaci jako ohrožující pro dítě a přemlouval více než hodinu rodiče, aby souhlasili s transportem do zdravotnického zařízení. Mezitím opakovaně konzultoval se specialisty jím navrhovaný postup, který se následně ukázal jako správný. Dítě bylo přijato více než dvě hodiny po porodu silně podchlazené a neústupnost MUDr. Zodla mu nepochybně zachránila život. Přesto došlo ke stížnostem ze strany rodičů, a posléze i k soudnímu sporu, kterého se však již MUDr. Robert Zodl nedožil. Zemřel v době, kdy se stížnost rodičů začala projednávat. MUDr. Zodl si za svým rozhodnutím stál, neboť plně přijímal svou zodpovědnost za život a zdraví dítěte, která je dána zákony i lékařským svědomím. Zcela pochopitelně ho ale celá situace stresovala. Zemřel náhle ve věku nedožitých čtyřiceti tří let. Výbor navrhuje MUDr. Zodla na udělení Zlatého záchranářského kříže za výjimečný přínos pro záchranářství in memoriam. Byl jedním ze stovek svědomitých a odpovědných lékařů, jejichž práce se odehrává mnohdy v těch nejhorších podmínkách, a kteří se přesto snaží – mnohdy navzdory okolí a navzdory osudu – zachraňovat životy, které považují za hodnotu nejvyšší.

6B. VÝJIMEČNÝ PŘÍNOS PRO ZÁCHRANÁŘSTVÍ

Zlatý záchranářský kříž

Ing. Dana Drábová, Ph.D.

Ing. Dana Drábová, Ph.D. je česká jaderná fyzička a lokální politička. Vystudovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, pracovala v Centru hygieny záření Institutu hygieny a epidemiologie, kde se zabývala ochranou před škodlivými účinky ionizujícího záření, byla ředitelkou Státního ústavu radiační ochrany. Zúčastnila se řady expertních misí MAEA zaměřených na zlepšování dozorného rámce v oblasti radiační ochrany a jaderné bezpečnosti v rozvojových zemích. Od 1. listopadu 1999 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, je zástupkyní ČR ve Vysoké skupině pro jadernou bezpečnost EU a také v Poradním výboru pro jadernou bezpečnost generálního ředitele MAAE. Doktorka Drábová je nominována za výjmečný přínos pro záchranářství a dlouholeté zásluhy v oblasti jaderné bezpečnosti.

7. CENA MEDIÁLNÍCH PARTNERŮ

Záchrana dívky z prolomeného ledu

V únoru loňského roku šel tehdy desetiletý Rudolf Duraj spolu se svými dvěma mladšími kamarádkami k zamrzlé požární nádrži ve Slivonicích. Starší z dívek, tehdy devítiletá, se rozběhla s úmyslem vyzkoušet led, který se probořil a běžná zimní radovánka se stala bojem o holý život.  Dívka se ocitla až po bradu v ledové vodě v místě, kde je více než dvoumetrová hloubka. Desetiletý chlapec se v tu chvíli zachoval jako dospělý člověk a jednal jako zkušený záchranář. Nezpanikařil, neutekl a začal racionálně jednat. Lehl si na led, rozvážně se přisunul blíže, podal dívce ruku a pomalu ji vytáhl ven. Když byli oba mimo nebezpečí, odvedl kamarádky k sobě domů, kde promáčené a promrzlé dívce poskytl suché oblečení, zatímco to její usušil. Malý Ruda projevil neskutečnou duchapřítomnost a statečnost a svým úctyhodným činem zachránil život dívce, která by se bez pomoci neměla šanci z ledové vody dostat.

8. CENA POLICEJNÍHO PREZIDENTA

Záchrana dítěte a matky z hořícího bytu

Rozplést nejasné a zamotané oznámení se podařilo policistům Obvodního oddělení Skuteč. Na linku 155 volala kolem druhé hodiny ranní mladá žena, která oznámila, že se nachází někde u Ústí nad Orlicí na chatě, která je plná kouře a spolu se synem nemůže ven. Štěstím bylo, že v hlídce tu noc sloužil prap. Pavel Sodomka, který již s ženou a jejím otcem v minulosti hovořil a jejich příjmení mu utkvělo v paměti. Otec je navedl na adresu, kde přesně se chata nachází. Na místě však policisté narazili pouze na uzamčené vchodové dveře, v domě byl klid a zhasnuto. U domu přesto setrvali a  snažili se zjistit, zda volání o požáru nemohlo být skutečně učiněno z tohoto objektu. Po chvíli spatřili v okně za rohem budovy, ve zvýšeném přízemí, siluetu ženy, která stála u pootevřeného okna s mobilním telefonem v ruce a byla v obličeji i na oblečení zcela pokryta sazemi. Z okna mírně vycházel kouř. Žena s policisty vůbec nekomunikovala. Prap. Hynek Krpata si k domu okamžitě přistavil lavici a pootevřeným oknem vlezl dovnitř bytu. Druhý kolega si na místo vyžádal příjezd hasičů i zdravotníků. Prap. Krpata uvedl, že byt byl plný kouře, a proto si svítil baterkou při zemi, kde bylo alespoň trochu vidět a hledal dítě, které zde mělo být. Z jednoho místa uslyšel zvuky podobné chropění a zanedlouho spatřil chlapce ležícího na podlaze, kterého opatrně odnesl k oknu, kde stál kolega. Poté oknem vytáhli ven i jeho matku. Policisté svým činem bezprostředně zachránili dva lidské životy.

9. Cena generálního ředitele HZS ČR

Zásah při požáru kamionu s tlakovými lahvemi

K požáru nákladního automobilu převážejícího tlakové lahve vyjížděli hasiči v pondělí 2. května v půl osmé ráno. K nehodě a následnému požáru nákladní vozu došlo na dálnici D5 za tunelem Valík směrem na Rozvadov. Při příjezdu hasičů na místo události byl požár v plném rozsahu a tlakové nádoby v nákladovém prostoru začaly vybuchovat. V rozmezí minutových intervalů dorazily na místo jednotky z požární  stanice Plzeň-Střed ve složení Michal Kmeč, Jaroslav Kolář, Filip Kopecký, Tomáš Roučka a Plzeň-Slovany ve složení Josef Herman, Michal Novák, Luboš Čechura, Miroslav Štrér a velitel zásahu Miroslav Moule. Následně dorazil na místo události řídící důstojník Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, který převzal funkci velitele zásahu.  Zásah, který se protáhl na 37 hodin, zcela zastavil provoz na dálnici D5 v obou směrech. Svým rozhodným přístupem k hasebním pracím  zabránili hasiči vzniku dalších škod a ohrožení životů a zdraví účastníků dopravní nehody.

10. CENA PRIMÁTORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Záchrana muže s amputovanými končetinami

15. února došlo na zastávce tramvaje Palmovka k závažné nehodě, při níž tramvaj přejela chodce a amputovala mu obě dolní končetiny. Pavel Kumšta jako jediný ze svědků ještě před příjezdem odborné pomoci poskytoval zraněnému účinnou první pomoc spočívající ve vyhledání a stlačení tlakových bodů tepen zásobujících amputované končetiny, čímž výrazně omezil ztrátu krve. První pomoc byla díky masivním rozsáhlým zraněním velmi problematická a obtížná. Zraněný muž byl při vědomí v těžkém poúrazovém šoku a ztrácel velké množství krve. Na místo události dorazili policisté, s nimiž pan Kumšta pokračoval v poskytování první pomoci až do příjezdu lékařky Rychlé zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Pavel Kumšta svým jednáním zraněnému muži zachránil život.