Press

V Praze 11. dubna 2011

Pozvánka

Zlaté záchranářské kříže za rok 2010 budou předány na audienci u prezidenta

Redakce odborného časopisu RESCUE report si Vás dovoluje pozvat na slavnostní vyhlášení vítězů dvanáctého ročníku projektu Zlatý záchranářský kříž, soutěže „O nejlepší záchranářský čin roku 2010“. Vítězové si převezmou ocenění z rukou prezidenta republiky Václava Klause ve čtvrtek 14. dubna 2011 ve 14,00 hod na Pražském hradě.

Vstup pro novináře je středním traktem (vchod do KPR z II. nádvoří Pražského hradu). Z protokolárních důvodů je nutné dostavit se 30 minut před začátkem akce, na pozdější příchody nebude brán zřetel. Podmínkou je společenský oděv.

Mezi oceněnými je například pan Jan Šimek, který zachránil rodinu při havárii. Oceněni budou také týmy profesionálních a dobrovolných hasičů, kterým se podařílo zachránit malého chlapce z tekutého písku.

Do redakce časopisu RESCUE report, který je vyhlašovatelem soutěže, dorazilo sedmdesát šest nominací. Po vyloučení duplicitních nominací posuzovali hodnotitelé v prvním sedmdesát dva nominací.

Zlaté záchranářské kříže budou předány v následujících kategoriích:

1.      Záchranářský čin laiků

2.      Záchranářský čin profesionálů jednotlivců

3.      Záchranářský čin profesionálního týmu

4.      Nejkurióznější záchranářský čin

5.      Humanitní čin mimo území ČR

6.      Cena za výjimečný přinos pro záchranářství

Budou předány také speciální ceny ve spolupráci s našimi dlouholetými partnery, a to:

  • Cena mediálních partnerů
  • Cena policejního prezidenta
  • Cena Generálního ředitelství HZS ČR
  • Cena primátora hlavního města Prahy

Záštitu nad letošním ročníkem převzali prezident republiky Václav Klaus, ministr vnitra Mgr. Radek John, ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Ing. Jaroslav Salivar, předseda vlády RNDr. Petr Nečas, generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, policejní prezident plk. Mgr. Petr Lessy a primátor hl. m. Prahy doc. MUDr Bohuslav Svoboda, CSc.

Vyhlašovatelem projektu je časopis RESCUE report a hlavními mediálními partnery jsou TV Nova a Český Rozhlas 1 – Radiožurnál. Mediálními partnery jsou pořad 112–v ohrožení života, Hasičská televize, Zdravotnické noviny, časopis Sestra, časopis 112, časopis Policista, časopis Psí kusy, Hasičské noviny, tn.cz, katastrofy.com a policista.cz.

Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenit výjimečné, profesionálně zvládnuté zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a jiných složek integrovaného záchranného systému, dobrovolníků i profesionálů, neziskových organizací působících v oblasti záchranářství, stejně jako obětavé činy první pomoci laiků – dětí i dospělých a podpořit význam záchranářské profese i stavovskou čest záchranářů všech oborů.

Projekt je časopisem každoročně vyhlašován již od roku 1999 na území České republiky, od roku 2007 také na Slovensku. V roce 2000 laureáty Zlatého záchranářského kříže poprvé přivítal prezident České republiky na Pražském hradě, kde jim za jejich činy osobně poděkoval. V roce 2008 byly Zlaté záchranářské kříže poprvé předány přímo z rukou prezidenta republiky Václava Klause.

Kateřina Mazlová

Tisková zpráva ke stažení