Press

Tisková zpráva

Zlaté záchranářeské kříže jsou předány

Soutěž Zlatý záchranářský kříž za rok 2009 zná své vítěze. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo ve 14,00 hod na audienci u prezidenta republiky Václava Klause na Pražském hradě. Plakety vítězům předával prezident ze svých rukou.

Značná pozornost byla věnována mladému studentovi Matěji Novákovi, jenž zachránil život mladé ženě, která vypadla z okna. Výjimečnou odvahu a profesní čest zdravotní sestry prokázala také Tereza Kostková, která neváhala a spustila se hluboko do jeskyně pro záchranu života neznámého muže. Oceněny byly také týmy profesionálních a dobrovolných hasičů, kteří se velkou mírou podílely na evakuaci osob ze zatopených rodinných domů zasažených přívalovými dešti při tzv. „bleskových“ povodních v červenci loňského roku. Podrobný popis vítězných činů naleznete v příloze.

Celkem bylo předáno 9 Zlatých záchranářských křížů a dvě Čestná uznání a tři speciální ocenění.

Zlaté záchranářské kříže byly předány v následujících kategoriích:
1.    Záchranářský čin laiků
2.    Záchranářský čin profesionálů jednotlivců
3.    Záchranářský čin profesionálního týmu
4.    Nejkurióznější záchranářský čin
5.    Humanitní čin mimo území ČR
6.    Cena za výjimečný přinos pro záchranářství

Ve spolupráci s našimi dlouholetými partnery byly vyhlášeny také tyto speciální ceny:
·    Cena mediálních partnerů
·    Cena policejního prezidenta
·    Cena primátora hlavního města Prahy

Záštitu nad letošním ročníkem převzali prezident republiky Václav Klaus, předseda vlády Ing. Jan Fischer, CSc., ministr vnitra Ing. Martin Pecina, MBA, ministryně zdravotnictví Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA, náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Ing. Jaroslav Salivar, generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, policejní prezident genmjr. Mgr. Oldřich Martinů, primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém.

Vyhlašovatelem projektu je časopis RESCUE report a hlavním mediálním partnerem je TV Nova. Mediálními partnery jsou pořad 112–v ohrožení života, Český Rozhlas 1 – Radiožurnál, Zdravotnické noviny, časopis Sestra, časopis 112, časopis Policista, Hasičské noviny, Revue 112, tn.cz, katastrofy.com, policista.cz.

Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenit výjimečné, profesionálně zvládnuté zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a jiných složek integrovaného záchranného systému, dobrovolníků i profesionálů, neziskových organizací působících v oblasti záchranářství, stejně jako obětavé činy první pomoci laiků – dětí i dospělých a podpořit význam záchranářské profese i stavovskou čest záchranářů všech oborů.

Projekt je časopisem každoročně vyhlašován již od roku 1999 na území České republiky, od roku 2007 také na Slovensku. V roce 2000 laureáty Zlatého záchranářského kříže poprvé přivítal prezident České republiky na Pražském hradě, kde jim za jejich činy osobně poděkoval. V roce 2008 byly Zlaté záchranářské kříže poprvé předány přímo z rukou prezidenta republiky Václava Klause.

Bc. Alena Procházková

Zlaté záchranářské kříže za rok 2009 budou předány na audienci u prezidenta

Příjem nominací na Zlatý záchranářský kříž za rok 2009 je uzavřen. Vítězové budou vyhlášeni 14. dubna 2010.

Do redakce časopisu RESCUE report, který je vyhlašovatelem soutěže, dorazilo sto dvacet nominací. Po vyloučení duplicitních nominací posuzovali hodnotitelé v prvním kole devadesát pět činů. Výsledky soutěže „O nejlepší záchranářský čin roku 2009“ budou oficiálně známy 14. dubna 2010. Vítězům všech kategorií budou předána ocenění na audienci u prezidenta republiky na Pražském hradě.

Činy za rok 2009 byly nominovány do následujících kategorií:
1. Záchranářský čin laiků
2. Záchranářský čin profesionálů jednotlivců
3. Záchranářský čin profesionálního týmu
4. Nejkurióznější záchranářský čin
5. Humanitní čin mimo území ČR
6. Cena za výjimečný přinos pro záchranářství

Záštitu nad letošním ročníkem převzali prezident republiky Václav Klaus, předseda vlády Ing. Jan Fischer, CSc., ministr vnitra Ing. Martin Pecina, MBA, ministryně zdravotnictví Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA, náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Ing. Jaroslav Salivar, generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, policejní prezident genmjr. Mgr. Oldřich Martinů, primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém.

Vyhlašovatelem projektu je časopis RESCUE report a hlavním mediálním partnerem je TV Nova. Mediálními partnery jsou pořad 112–v ohrožení života, Český Rozhlas 1 – Radiožurnál, Zdravotnické noviny, časopis Sestra, časopis 112, časopis Policista, Hasičské noviny, Revue 112, tn.cz, katastrofy.com, policista.cz.

Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenit výjimečné, profesionálně zvládnuté zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a jiných složek integrovaného záchranného systému, dobrovolníků i profesionálů, neziskových organizací působících v oblasti záchranářství, stejně jako obětavé činy první pomoci laiků – dětí i dospělých a podpořit význam záchranářské profese i stavovskou čest záchranářů všech oborů.

Projekt je časopisem RESCUE report každoročně vyhlašován již od roku 1999 na území České republiky, od roku 2007 také na Slovensku. V roce 2000 laureáty Zlatého záchranářského kříže poprvé přivítal prezident České republiky na Pražském hradě, kde jim za jejich činy osobně poděkoval. V roce 2008 byly Zlaté záchranářské kříže poprvé předány přímo z rukou prezidenta republiky Václava Klause.

Bc. Alena Procházková