Z médií

Zlatý záchranářský kříž se každoročně těší velkému zájmu médií. Vyjímkou nebyl ani jeho desátý ročník. O ocenění nejlepších záchranářských činů za rok 2008 byly vysílány reportáže ve všech hlavních i odpoledních televizních zpravodajstvích veřejnoprávní televize i soukromých stanic. Významnou mediální podporu dále ve všech fázích soutěže zajišťují mediální partneři.

Vyhlašovatelem projektu je odborný dvouměsíčník RESCUE report. Hlavním mediálním partnerem 10. ročníku bylaj TV Nova. Mediálním partnerem byl pořad 112 – v ohrožení života, Český Rozhlas 1 – Radiožurnál, celostátní vydání novin Deník, Zdravotnické noviny, časopis Sestra, časopis 112, časopis Policista, Hasičské noviny, tn.cz, katastrofy.com a policista.cz.

Ukázky z deního tisku z 20. března 2009 a dalších důležitých periodik: