Vítězné činy

1. Záchranářský čin laiků

Záchrana malého děvčete před umrznutím

Adélka Straková

Zdravotně postižná dívka při procházce se psem našla na odlehlém místě sídliště malou holčičku, schoulenou ležící na promrzlé zemi, nedostatečně oblečenou, silně podchlazenou. Dívku donesla holčičku v náručí domů, spolu se svou maminkou ji zahřívaly na lůžku, přivolaly záchrannou službu, která děvčátko převezla na jednotku intenzivní péče dětské kliniky. Díky všímavosti a zájmu pomoci ze strany zdravotně postižené dívky se podařilo zabránit zbytečné ztrátě života jiného dítěte.

2.  Záchranářský čin profesionálů jednotlivců

Záchrana speleologa z podzemní jeskyně

nprap. Michal Guba

V době svého osobního volna se nominovaný účastnil akce speleologů zaměřené na revizi stavu průchodnosti sifonu od Barové jeskyně po vývěr potoku. Při akci došlo ve 14,30 hod k utržení stropu sifonu a zúžení přístupové cesty za jedním ze speleologů, který se již nemohl vrátit, ani vynořit nad hladinu. Byl odkázán jen na zásobu kyslíku, který měl u sebe a na pomoc kolegů. Voda měla cca 5°C a viditelnost byla nulová. Na místo byly přivolány jednotky IZS. Michal Guba a jeden kolega po dobu 2 hod, kdy krizový štáb hodnotil situaci a hledal východisko, zásobovali zasypaného kyslíkem. Při následných záchranných pracích začalo hrozit zřícení stropu, hasiči odčerpávali vodu ve snaze snížit hladinu, aby zasypaný nebyl ponořený pod hladinou, hrozil mu šok z podchlazení a následné bezvědomí. V 18,30 hod po částečném snížení hladiny se podařilo Michalu Gubovi proniknout k zasypanému kolegovi a stabilizovat jej, po následné poradě se ještě s jedním z kolegů ponořil zpět a transportovali silně podchlazeného kolegu tak, aby měl hlavu stále nad vodou. Na bezprostřední záchraně se podíleli Michal Guba a člen speleologické skupiny Jan Sirotek, kteří zajišťovali kontakt s ohroženým kolegou, zásobovali ho kyslíkem a v konečném důsledku provedli jeho finální vyproštění, kterého se ostatní obávali a tím mu zachránili život.

3. Záchranářský čin profesionálního týmu

Záchrana osoby zavalené v sutinách

nprap. Miroslav Svoboda (cenu přebral za jednotku HZS Česká Kamenice a  HZS Děčín)

Dne 10. ledna 2007 tým příslušníků Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, PS Děčín a Česká Kamenice pod velením nprap. Miroslava Svobody a nprap. Pavla Musila zachránil lidský život (zavalené osoby) ze zřícené tovární budovy v České Kamenici. Jednalo se o zásah uvnitř zřícené třípodlažní tovární budovy, kde se v době zřícení nacházeli tři lidé. Po celou dobu zásahu zde bylo velké riziko zřícení zbytků budovy. V sutinách byl hasiči nalezen jeden živý člověk, kterému ze sutin byla vidět pouze hlava. Člověk byl při vědomí a s hasiči komunikoval. Další dvě osoby se nacházely vedle zraněného a byly zcela zasypány. Veškeré záchranné práce vedoucí k záchraně osoby byly prováděny ručním odhrabáním sutin. Vyproštění osoby bylo ztížené tím, že se hasiči k živé osobě mohly dostat pouze přes další, v té době již mrtvou osobu, která byla hned vedle zraněného. Šlo o záchranné práce s mimořádnou mírou podstupovaného nebezpečí ze strany zasahujících hasičů. Záchranné práce nebyly náročné pouze fyzicky, ale i psychicky (po celou dobu museli hasiči být v kontaktu s mrtvým člověk, aby mohli zachránit zraněnou osobu). Záchrany se také účastnili zdravotničtí záchranáři a psovodi se psy na vyhledávání zavalených osob.

4. Nejkurióznější záchranářský čin roku

Záchrana osoby nabodnuté na oplocení

nprap. Ing. Martin Jílek (přebral cenu za celé družstvo)

5. kategorie nebyla udělena

6. Cena za výjimečný přínos pro záchranářství

prof. MUDr. Jiří Pokorný, DrSc. (za celoživotní přínos)

Nestor české anesteziologie a resuscitace, zakladatel katedry AR na ILF, autor 203 tuzemských a 36 zahraničních vědeckých a odborných publikací, první profesor lékařského odboru anesteziologie a resuscitace v Československu (1977). Cambridgskou univerzitou zařazen mezi 2000 výjimečných intelektuálů 21. st. Nositel několika desítek významných ocenění, čestných doktorátů na mnoha zahraničních a českých univerzitách.
Dne 14. 7. 2007 vyslalo OPIS Karviná jednotku k záchraně zraněného dítěte ve složení nprap. Ing. Martin Jílek, Petr Šebek, Radek Kafka, Martin Podlesný . Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o dítě, které přelézalo branku na školní hřiště a nabodlo si ruku na hrot branky (hrot vniknul do ruky u zápěstí přes dlaň až mezi ukazovák a prostředník). Velitel zásahu nařídil odstřižení visacích zámků na bráně i brance u vstupu do objektu a vylomení FAB na brance pro snadnější přístup ZZS a zasahujících hasičů. Byl proveden pokus o nasazení akumulátorové mečové pily pro odřezání části branky, na které byl chlapec nabodnut, od tohoto však bylo kvůli vibracím upuštěno (byly velmi bolestivé pro zraněného). Po dohodě se zasahujícím profesionálem ZZS bylo velitelem zásahu rozhodnuto o vysazení celé branky i s chlapcem a její následný transport sanitkou do nemocnice. Při transportu sanitkou asistovali dva hasiči, kteří chlapce i s brankou po celou dobu drželi. Po příjezdu na akutní příjem jednotka dále pomáhala při manipulaci s brankou i se zraněným chlapcem až do jeho uspání a odstranění ruky z hrotu branky. Pak jednotka branku naložila do svého vozidla a odvezla ji zpět na místo události, kde ji nainstalovala zpět na původní místo. Jednotka vyhodnotila způsob zásahu při málo obvyklé události rychle a velmi šetrně vůči chlapci. Snažila se o minimalizaci jeho utrpení, včetně uklidňujícího rozhovoru s chlapcem. Branku hasiči donesli do zdravotního zařízení, navíc počkali na lékařský zákrok a odvezli ji zpět na původní místo.

MUDr. Jiří Staňa (za realizaci a přínos soutěže Rallye Rejvíz)

Za realizaci soutěže Rallye Rejvíz a nenahraditelný a nenapodobitelný přínos ve vzdělávání lékařů a zdravotnických záchranářů v rámci národní a mezinárodní soutěže  posádek záchranných zdravotních služeb RALLYE REJVÍZ, kterou  organizuje Jiří Maršálek od roku 1997 se svým organizačním týmem. Od roku 1997 se této soutěže zúčastnilo více než 1000 soutěžících z velkého počtu zemí (Rakousko, Belgie, Holandsko, Španělsko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko, Řecko, Ukrajina, Japonsko, Turecko, USA, Kanady).

Čestné uznání :

MUDr. Ondřej Fraňek (za přínos k metodice záchranářství)

Tento lékař v oblasti PNP i ZZS předložil a aplikoval několik koncepčních prvků. Současné ocenění také obdržel za svou koncepci a rozvoj TANR v ČR, která byla v roce 2007 přijata jako obecně platný postup a dne 26. 4. 2007 byl přijat jako Metodický pokyn Odborné společnosti UM a MK. Na ZZS HMP – ÚSZS je tento postup používán již třetím rokem a nyní jej využívají téměř všechna ZOS.

7.  Cena Mediálních partnerů

Pavel Němec

Ve čtvrtek 14. června 2007 patnáct minut před půlnocí přijalo operační středisko HZS LK ohlášení požáru chalupy v Albrechticích u Frýdlantu. Na místo požáru vyrazili profesionální hasiči z Liberce a Raspenavy a dobrovolní kolegové z Frýdlantu, Liberce – Růžodolu I. a z Vratislavic nad Nisou se sedmi cisternovými vozy. Po příjezdu na místo zásahu hasiči zjistili, že požár vznikl v ložnici nacházející se v 1. patře rekreačního objektu a postupně se rozšířil i do půdních prostorů. Plameny již při příjezdu hasičů šlehaly ven střechou domu.
V době vzniku požáru se v chalupě nacházel syn majitele chalupy. Muž se naštěstí v době vzniku požáru probudil a snažil se dostat z chalupy ven, což se mu podařilo až s pomocí náhodného svědka události Pavla Němce, který v tuto noční hodinu projížděl kolem chalupy. Pavel Němec rozbil část dřevěné výplně vchodových dveří a vytáhl popáleného z domu. Popálený muž měl velké štěstí, protože by se z hořícího domu sám dostal jen velmi těžko. Statečnost a duchapřítomnost Pavla Němce zachránila muži život.

Mimořádně byla v přítomnosti presidenta republiky Václava Klause udělena Cena ministra vnitra za mimořádný výkon záchranářského týmu při výbuchu ve slovenských Novákách v březnu 2OO7.

Ocenění přebral za směnu B HaZZ Prievidza npor. Jozef Krausko

[nggallery id=4]